اثر فشارخون زیاد بر قدرت دهنی کودکان


طبق یک تحقیق جدید، فشار خون زیاد قادراست بر ذهن بعضی کودکان تاثیر گذارد.

به گفته مهر، محققان مرکز پزشکی دانشگاه روچستر نیویورک توانایی های فکری ۱۵۰ نوجوان را

آزمایش کردند. رده سنی این دسته ده الی هیجده سال بود. نیمی از این دسته اخیرا

به فشارخون بالا ممشخص شده بودند، درصورتیکه نیم باقی مانده دارای فشارخون عادی بودند.

 

محققان بعد از مقایسه این دو گروه دریافتند نمره کودکان دارای فشارخون بالا در تست های حافظه دیداری و شفاهی، مهارت های کلامی و سرعت پردازش اطلاعات پایین تر از کودکان فاقد فشارخون بالا بود.

 

با این وجود به گفته محققان این اختلاف نمره در بین این دو گروه بسیار جزئی است.

 

طبق این مطالعه، کودکان دارای مشکلات خواب، بیشتر دارای فشارخون بالا بودند، از اینرو خواب بد و نامناسب می تواند بر تست های فکری تاثیر داشته باشد.

 

همچنین در این مطالعه مشخص شد بین فشارخون بالا و توانایی های فکری در کودکان، ارتباط وجود دارد.

 

به گفته محققان، مطالعات آتی در مورد این موضوع خواهد بود که آیا درمان فشارخون بالا می تواند از مشکلات فکری در بزرگسالی پیشگیری کرده یا آن را بهبود بخشد.